(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Virksomhedsejers opsparing

Udgangspunkt er at hver part i forbindelse med separation/skilsmisse udtager egen rimelig pension uden om ligedelingen.

En rimelig pension er det, der svarer til en ”sædvanlig” pensionsopsparing set i forhold til ægtefællens uddannelse og erhverv. Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner er rimelige. Ægtefæller, der ikke er omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen, kan normalt indbetale tilsvarende regelmæssige pensionsbidrag til f.eks. en alders-, kapital-, rate- eller rentepension med den virkning, at en sådan pensionsordning også anses som rimelig.

Det er imidlertid et krav, at der ikke indbetales ud over dette beløb og at indbetalingerne sker med en vis regelmæssighed mindst årligt.

Indbetaler du f.eks. et ekstra beløb sidst på året af hensyn til topskat, vil dette blive betegnet som en ekstra pension, der skal indgå i ligedelingen med din ægtefælle. Det er i den forbindelse uden betydning om ekstraindbetalingen sker på en separat ordning eller indbetales på samme ordning som de øvrige pensioner.

Du skal altså som virksomhedsejer tænke over hvorledes indbetalingen på pensionen sker. Du kan ikke som selvstændig bruge de gode år til at dække ind for de mindre gode år.

Mange selvstændig vælger frem for en egentlig pensionsordning at opspare i virksomheden. Er virksomheden imidlertid ikke gjort til særeje skal denne indgår i ligedelingen.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.