(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Virksomhedsejers opsparing

Udgangspunktet er, at ´hver part i forbindelse med separationen/skilsmissen udtage egne rimelige pensioner uden om ligedelingen. 

En rimelig pension er det, der svarer til en sædvanlig pensionsopsparing set i forhold til ægtefællens uddannelse og erhverv. Alle arbejdsmarkedspensioner er rimelige. Ægtefæller, der ikke er omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelse, kan normalt indbetale tilsvarende regelmæssige pensionsbidrag til f.eks. en alders-, kapital-, rate- eller rentepension med den virkning, at en sådan pensionsordning også anses som rimelig.

Det er imidlertid et krav for at kunne anse en pension for at være rimelig, at der ikke indbetales på ordningen ud over det beløb som arbejdsgiveren indbetaler, samt at de indbetalinger der sker,  sker med en vis regelmæssighed. 

Hvis du f.eks. indbetaler et ekstra beløb sidst på året af hensyn til betaling af topskat, vil dette blive betragtet som en ekstra pension, der skal indgå i ligedelingen med din ægtefælle. Det er i den forbindelse uden betydning om ekstraindbetalingen sker på en separat ordning eller indbetales på samme ordning som dine øvrige pensioner.

Du skal altså so virksomhedsejer tænker over, hvordan indbetalingen på pensionen sker, idet du ikke som selvstændig kan bruge de gode år til at dække ind for de mindre gode år. 

Der er mange selvstændige, der i stedet for en sædvanlig pensionsopsparing, vælger at opspare i virksomheden. Hvis virksomheden ikke er gjort til særeje, vil den opsparing, du laver i virksomheden, imidlertid skulle indgå i delingen mellem dig og din ægtefælle.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.