(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Værdiansættelse af virksomheden

Hvis virksomheden ikke er gjort til særeje, indgår den i bodelingen, og den skal i så fald værdiansættes. Det kan være en udfordring af finde ud af at fastsætte en handelsværdi af virksomheden, som også skal accepteres af din ægtefælle. 

Lovgivningen indeholder ikke nærmere regler om, hvordan en virksomhed skal værdiansættes. Ifølge lovgivningen fremgår det blot, at aktiver og passiver indgår med værdien på udlægstidspunktet eller ved skiftets afslutning, hvis aktivet ikke er udlagt forinden.

Værdien af din virksomhed er salgsværdien i fri handel. I boopgørelsen skal også medtages værdien af inventar, varelager, fast ejendom, udestående fordringer, udført arbejde der endnu ikke er faktureret mv.

Det er således afgørende at du benytter rådgivere, der kan komme med et forslag til, efter hvilke principper netop din virksomhed bør vurderes, og som også har erfaring med retssager herom. Fx skal det nøje overvejes, i hvilket omfang goodwill skal indgå. Virksomheden indgår med handelsværdien på tidspunktet for indgåelse af bodelingsaftalen eller ved boets afslutning, medmindre I aftaler andet.

Der skal evt. laves et vurderingstema til en neutral vurderingsmand. Derefter skal der laves en opgørelse af de udskudte skatter. Skatterne skal kursfastsættes i forbindelse med opgørelsen, da der er tale om latente skatter. Kun hvis den latente skat indfries i forbindelse med bodelingen, og dette kan dokumenteres kan disse medtages til kurs 100.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.