(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Tjekliste

Tjekliste –  hvad vil familieadvokaten typisk tale med dig om, når du ejer virksomhed?

Lever du sammen med en partner uden at være gift?

 • Skal din partner arve noget efter dig eller ej? Har du i så fald lavet det nødvendige testamente?
 • Har du børn – evt. børn fra flere forhold? Hvordan tænker du, at de skal være stillet indbyrdes, når du dør? Hvordan skal de være stillet i forhold til din samlever? Har du sikret bestemmelser om dette i et testamente?
 • Har du forsikringer og pensioner? Hvem modtager opsparingen herfra efter din død – din samlever eller dine børn?
 • Ejer du og din samlever noget i fællesskab, som I har behov for at dele, hvis I går fra hinanden? Hvordan denne deling skal foregå?
 • Hvem skal arve din virksomhed – din samlever eller dine børn?
 • Hvis du bliver syg, fx som følge af en ulykke eller pludselig sygdom, eller er der så nogen, der kan træffe beslutninger vedr. din virksomhed, således at virksomheden ikke går i stå og må lukkes? Har du lavet en fremtidsfuldmagt til den pågældende?

Er du og din partner gift?

 • Er du indstillet på, at du skal dele alt hvad du ejer, herunder værdien af din virksomhed, såfremt du skal skilles? Har du tænkt over, hvordan du vil kunne betale halvdelen af virksomhedens værdi kontant til ægtefællen i tilfælde af skilsmisse? Har du lavet særejeægtepagt? Hvordan er denne formuleret?
 • Er din ægtefælle ansat i din virksomhed? Medhjælpende ægtefælle? Er I fælles om virksomheden?
 • Hvis du bliver syg, fx som følge af en ulykke eller pludselig sygdom, eller er der så nogen, der kan træffe beslutninger vedr. din virksomhed, således at virksomheden ikke går i stå og må lukkes? Har du lavet en fremtidsfuldmagt til den pågældende?

Hvis en af jer anmoder om skilsmisse:

 • Hvilke konsekvenser har en evt. særejeægtepagt for din virksomhed? Betyder den at hele din virksomhed kan holdes uden for bodelingen?
 • Hvis din virksomhed ikke er særeje: hvad er din virksomhed værd? Af hvem og efter hvilke principper skal den vurderes? Hvilke passiver kan der inddrages? Hvilken skattebyrde hviler der på virksomheden – og hvordan fratrækkes skatten i opgørelsen? Skal virksomheden sælges og skal der medtages en driftsherreløn til dig indtil et evt. salg?
 • Hvilke andre aktiver og passiver ejer du og din ægtefælle?
 • Er der hus, sommerhus og lign. – og hvordan skal der forholdes med det indtil evt. salg eller til I bliver enige om hvem der skal overtage? Skal der medtages en ”husleje” for den, der bor der?
 • Har du pensionsordninger som – undtagelsesvis – skal inddrages i bodelingen?
 • Har din ægtefælle såkaldte regulerings- og kompensationskrav mod dig?
 • Har du krav mod din ægtefælle?
 • Er der forligsmuligheder, som skal udforskes?
 • Hvordan ønsker du, at sagen bliver løst?
 • Hvem tror du kan medvirke til at finde en god løsning?

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.