(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Skat- valg af ophørsdag

Skat når man skal bodele som virksomhedsejer – valg af opgørelsesdag.

Der er to datoer der er vigtige, når man bodeler: ophørsdatoen og opgørelsesdatoen.

Som udgangspunkt ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet en ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset (også kaldet ophørsdagen). Alt hvad I får eller erhverver efter ophørsdatoen, indgår ikke i delingen imellem jer. Det samme gælder den gæld, der eventuelt stiftes efter ophørsdatoen.

Værdien af jeres aktiver og passiver opgøres den dag bodelingen afsluttes – dvs. når I og jeres advokater har fået et overblik over sagen og er nået frem til en aftale. Det kan godt være en fordel, at I aftaler, at boet gøres op pr. ophørsdagen – det kan også være at der går flere måneder eller måske år mellem ophørsdagen og opgørelsesdagen, hvis det er et meget stort bo.

Du og din advokat bør drøfte om det vil være en fordel at forsøge at indgå en aftale med din ægtefælle om, at I vælger at gøre boet op f.eks. pr. 31.12. – hvor du måske alligevel skal aflevere regnskab vedr. din virksomhed. Det kan være at I vælger at gøre op pr. den seneste passerede 31. december. Så undgås det, at du skal lave et regnskab alene til brug for separationen/skilsmissen. Din ægtefælle og du kan så bruge tallene fra regnskabet som et grundlag for de yderligere vurderinger, der skal ske i boet. Det er dog meget vigtigt at være opmærksom på, at evt. ændringer af værdierne i forhold til de bogførte værdier bør føre til, at du og din advokat undersøger nøje, om du derved beregningsmæssigt hæfter for yderligere udskudt skat – som der skal tages hensyn til, når du skal dele med ægtefællen. Det kan reducere det beløb, som du skal betale til ægtefællen.

I særlige tilfælde kan det være en god ide, at I som ægtefæller aftaler, hvornår I indleverer ansøgning om separation eller skilsmisse – hvis I kan blive enige om det. Det skyldes skattemæssige fordele. I separations- eller skilsmisseåret kan ægtefællerne ikke frit aftale, hvordan fx renteudgifter eller renteindtægter skal fordeles. De kan heller ikke benytte sig af ordningen om medhjælpende ægtefæller. Derfor kan det være en fordel i særlige tilfælde at vente med at indlevere ansøgning om separation eller skilsmisse til man har aftalt nærmere om dette. Vær dog opmærksom på, at andre forhold kan tale imod at vente med indlevering af ansøgning.

Det kan være meget kompliceret at skulle bodele, når den ene af ægtefællerne ejer en virksomhed, og det er derfor altid en rigtig god idé at kontakte en advokat.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.