(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Særligt i forhold til generationsskifter

Særligt i forhold til generationsskifter

Overvejer du et generationsskifte, er det vigtigt at gøre sig klart, at der ikke blot skal fokuseres på de rent virksomhedsmæssige forhold, herunder selskabsform, skat og ansættelsesret. Men at du også skal tænke på de privatretlige regler om bo og gaveafgift, arv, successionsrækkefølger, særeje mv.

Overordnet siger man, at et generationsskifte bør gennemgå 4 faser:

  • Afklaring af ejers ønsker til generationsskiftet. I den forbindelse er det også relevant at overveje forholdet til evt. øvrige livsarvinger.
  • Forberedelse af salg herunder overvejelse i forhold til skat samt overvejelser i forhold til evt. omstrukturering, afgift mv.
  • Forhandlingerne omkring generationsskiftet, herunder vilkår også i forhold til gaver og særeje
  • Selve overdragelsen (Closing) herunder også f.eks. i fald generationsskiftet skal ske ad flere omgange overvejelser i forhold til fremtidsfuldmagt til sikring af generationsskiftet i den mellemliggende periode.

Det er ofte fornuftigt allerede under afklaringsprocessen at kontakte en rådgiver med henblik på et optimalt forløb.

Særlig i forhold til generationsskifte og særeje

1.1.2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Loven trådte i stedet for retsvirkningsloven.

Loven medførte en række ændringer på det familieretlige områder, herunder også i forhold til generationsskifter.

Tidligere var det således, at hvis far i forbindelse med en generationsskifte ville bestemme at virksomheden skulle tilhøre sønnen som særeje krævede det at gavemomenter var væsentligt. Dette er ikke længere tilfældet.

Fra 1.1.18 er det således at erhverves et aktiv f.eks. virksomheden for hhv. særeje og gæld vil hele aktivet være særeje. Dette betyder at hvis far f.eks. overdrager virksomheden værdi 2.100.000 kr. til sønnen. Virksomheden erhverves for 2.000.000 i form af overtagelse af gæld og en gave på 100.000 kr. som faderen gør til særeje vil hele virksomheden tilhøre sønnen som særeje.

Det har således start betydning at overveje erhvervelsesmåden i forbindelse med et generationsskifte. Kontakt os for en drøftelse hvis det giver anledning til spørgsmål.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.