(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Særligt i forhold til generationsskifter

Særligt i forhold til generationsskifter

Overvejer du et generationsskifte, er det vigtigt at gøre sig klaret, at der ikke blot skal fokuseres på de rent virksomhedsmæssige forhold, herunder selskabsform, skat og ansættelsesret. Du skal også tænke på de privatretlige regler om bo- og gaveafgift, arv, successionsrækkefølger, særeje m.v.

Overordnet siger man, at et generationsskifte bør gennemgå 4 faser:

  • Afklaring af ejers ønsker til generationsskiftet. I den forbindelse er det også relevant at overveje forholdet til evt. øvrige livsarvinger
  • Forberedelse af salg, herunder overvejelser i forhold til skat samt overvejelser i forhold til evt. omstrukturering, afgift m.v.
  • Forhandlingerne omkring generationsskiftet, herunder også vilkår i forhold til gaver og særeje
  • Selve overdragelsen, og herunder hvis generationsskiftet skal ske ad flere omgange, overvejelser i forhold til udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt til sikring af generationsskiftet i den mellemliggende periode

Det er ofte fornuftigt allerede under afklaringsprocessen at kontakte en rådgiver med henblik på et optimalt forløb.

Særlig i forhold til generationsskifte og særeje

Den 1. januar 2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Loven trådte i stedet for
retsvirkningsloven.

Loven medførte en række ændringer på det familieretlige område, herunder også i forhold til
generationsskifter. Tidligere var det således, at hvis en forælder i forbindelse med et generationsskifte ville bestemme, at virksomheden skulle tilhøre barnet som særeje, krævede det, at gavemomentet var væsentligt. Dette er ikke længere tilfældet.

Fra den 1. januar 2018 er det nu blevet således, at hvis et aktiv erhverves for særejemidler og gældsstiftelse, vil hele aktivet være omfattet af særejet. Det betyder, at hvis forælderen overdrager virksomheden til f.eks. 2.100.000 til barnet, og hvor faren giver en gave på 100.000 som forælderen gør til særeje og de 2.000.000 erhverves i form af overtagelse af en gældsforpligtelse, vil hele virksomheden tilhøre barnet som særeje.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.