Priser

Hvad koster de forskellige mediationsforløb?

Et mæglings forløb hos os har som minimum en varighed på 2 møder. Det første mæglingsmøde er på 3 timer med indlagte pauser. Der afholdes altid ét opfølgningsmøde, som der afsættes 2 timer til. Den samlede pris for mæglingsmøde og ét opfølgningsmøde er 12500,- kr. eksklusiv moms.

Det kan aftales at afholde flere opfølgningsmøder efter behov. Der afsættes altid 2 timer til et opfølgningsmøde. Et opfølgningsmøde koster 5000,- kr. eksklusiv moms.

Udgangspunktet ved afregning er, at hver part betaler halvdelen af mediators honorar. Andet kan naturligvis aftales.

Øvrige omkostninger knyttet til mediationen
Hver part bærer herudover egne omkostninger ved mediationen, herunder f.eks. egne advokatudgifter ved deltagelse af partsadvokat. Dette naturligvis igen, medmindre andet aftales forud for mødet.

Skal der deltage andre end sagens parter, partsadvokater og mediator i forbindelse med mediationen og er denne deltagelse forbundet med en udgift aftaler parterne internt forud for mediationen, hvorledes denne udgift skal deles.

Mediator hverken dækker eller hæfter for sådanne udgifter.

Retshjælp/fri proces
Der er ikke aktuelt mulighed for at ansøge om fri proces i forbindelse med mediation. Derimod indgår det i nogle retshjælpsforsikringsvilkår, at der ydes retshjælp til mediation. Langt de fleste familieretlige konflikter er imidlertid undtaget. Undersøg nærmere med dit retshjælpsforsikringsselskab om der er mulighed herfor.