Mediationsprincipper

Selve mediationen foregår ganske uformelt. Processen hviler imidlertid på en række grundlæggende principper, som forud for mediationen skal accepteres af jer som parter.

Grundlæggende principper for mediation:

  • Frivillighed: Ved frivillighed forstås, at såvel parterne som os som mediatorer til enhver tid er berettiget til at afslutte mediationen.
  • Upartisk: Mediator skal være neutral, uafhængig og upartisk. Mediators habilitet afklares forud for mediationen.
  • Fortrolighed: De oplysninger, der fremkommer under mediationen er fortrolige. Ingen – hverken jer som parter, jeres eventuelle partsadvokater (se – hvem må deltage?) eller mediator – må således videregive de oplysninger som kommer frem under mediationen, og som ikke hidrører fra vedkommende selv. Denne fortrolighed gælder også i forhold til en efterfølgende retssag eller voldgiftssag. Af samme grund tages der heller ikke referat under mediationen. Eneste nedskrevne dokument, der kan fremkomme via mediaitonen vil således være jeres egen skriftlige aftale i tilfælde af, at I når til en løsning og ønsker at skrive denne ned.

Når I vælger at deltage i et mediationsforløb er det vigtigt, at I er opmærksom på, at mediation ikke er en juridisk baseret forhandling. Mediator er således ikke forpligtet til at komme med sin juridiske opfattelse af sagen. Mediatorernes opgave er at strukturere og styre processen. Dette betyder også, at resultatet af en mediation udmærket kan afvige fra det, der ville være blevet resultat af en dom eller en afgørelse fra Statsforvaltningen. Vi er som mediatorer ikke dommere i sagen, men skal virke som en bistand for jer som parter til selv at forsøge at forhandle en løsning på jeres konflikt.