(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Hvorledes foregår en bodeling?

Bodeling ved skilsmisse og separation

Når du bliver separeret eller skilt skal jeres fælles formue opgøres og deles – det gælder også værdien af din virksomhed. Hvis du har oprettet en ægtepagt, hvor din virksomhed er gjort til særeje, skal virksomheden dog ikke indgå i delingen.

Deling af jeres fælles formue foregår ved at der laves en opgørelse over hver ægtefælles bodel. Aktiverne opgøres for sig og passiverne opgøres for sig. Hvis din nettobodel er positiv, dvs. du har flere aktiver end passiver, skal du aflevere halvdelen af din nettobodel til din ægtefælle og omvendt. Hvis én eller begge ægtefællers bodele er negative, beholder man sin egen gæld, der ikke skal deles.

Langt de fleste bodelinger foregår uden skifterettens indblanding, således blot som en aftale mellem parterne. Kan I imidlertid ikke blive enige kan sagen indsendes til skifteretten enten som en såkaldt § 1 sag, hvor der udpeges en bobehandler der bistår med det samlede skifte eller som en § 2 sag hvor skifteretten afgår en enkelttvist.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.