(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Hvorledes foregår en bodeling?

Bodeling ved skilsmisse og separation

Når du bliver separeret eller skilt, skal jeres formue opgøres og deles. Dette gælder også værdien af din virksomhed, medmindre du har oprettet en ægtepagt, hvor din virksomhed er gjort til særeje. 

Delingen af jeres fælles formue foregår ved at der laves en opgørelse over hver ægtefælles bodel. Aktiverne opgøres for dig og passiverne for sig. Hvis din nettobodel er positiv, dvs. at du har flere aktiver end passiver, skal du aflevere halvdelen af din nettobodel til din ægtefælle og omvendt. Hvis én eller begge ægtefællers bodele er negative, beholder man sin egen gæld, der ikke skal deles.

Langt de fleste bodelinger foregår uden Skifterettens indblanding, og sker altså blot som en aftale mellem parterne. Hvis I ikke kan blive enige, kan sagen indsendes til Skifteretten. Indsendelse af sagen kan ske på to måder – enten som en § 1-sag, hvor der udpeges en bobehandler, som bistår med det samlede skifte eller som en § 2-sag, hvor Skifteretten afgør en enkelt tvist.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.