Hvem må deltage?

Møde personligt:
Da udgangspunktet for mediationen er, at I som parter er i centrum, og at I som parter (med mediators bistand) skal forsøge at løse jeres konflikt er det afgørende for mediationens gennemførelse, at I møder personligt. Alternativt vil der ikke være grundlag for at gennemføre en mediation.

Deltagelse af partsadvokater:
Der er intet til hinder for, at du/I til mediationen medbringer jeres partsadvokater til at bistå. Hvorvidt en part giver møde med advokat bør imidlertid aftales med mediator forud for mødet. Endvidere er det helt afgørende for mediationens gennemførelse, at partsadvokaten er opmærksom på hvad dennes rolle er i forbindelse med mediationsprocessen, da denne har en væsentlig anden rolle end f.eks. i forbindelse med gennemførelse af en retssag.

Deltagelse af andre:
Andre end sagens parter, jeres evt. partsadvokater og mediator kan og bør alene deltage i det omfang der er enighed herom. Dette bør afklares forud for mødet. Du eller din advokat bør således forud for mediationen rette henvendelse til mediator, hvis I ønsker at yderligere personer skal deltage. Generelt må det imidlertid anbefales, at alene sagens parter (og evt. partsadvokater deltager). Kun i de tilfælde, hvor en udefrakommende tredjemand kan bidrage væsentligt til konfliktløsningen, herunder eventuelt er del i part af konflikten bør deltagelse af andre overvejes.