Hvem er vi?

Hvad er en mediator?
En mediator/en konfliktmægler er en uvildig person, særligt uddannet i konfliktmægling.

Vores ønske med “Skilsmissemægler” er ved dels at have advokatøjne på mediaitonen dels at have psykoterapeutvinklen på forløbet, bedre at kunne guide jer frem mod en løsning af jeres konflikt.

Anne Kjærhus Mortensen, advokat og uddannet mediator hos Danske Advokater. Anne er specialiseret inden for familie/arveret og dødsbobehandling. Anne praktiserer som advokat fra adressen Banegårdspladsen 20, 1., 8000 Århus C. Anne er medlem af Danske Familieadvokater, Danske Dødsboadvokater, Danske procedureadvokater og Danske mediatoradvokater.

Foruden at være advokat og mediation er Anne ansat som ekstern lektor på Københavns universitet i fagene Arv og Pension samt privat generationsskifte, ligesom Anne løbende uderviser advokater, revisorer, dommere og advokatsekretærer inden for familie/arveretlige emner.

Anne Rebsdorf har en baggrund som konfliktmægler, psykoterapeut og ingeniør. Hun har arbejdet 13 år som bygningsingeniør og har efterfølgende haft egen virksomhed siden 2007, hvor hun har arbejdet med konfliktmægling, individuelle udviklingsforløb, parterapi, teamoptimering og undervisning. Derudover har hun i fire år kørt grupper for børn hvis forældre er skilt.

Anne arbejder meget med dialogen og den konflikt nedtrappende kommunikation. Hun tager lederskab for processen i en konfliktmægling og sikrer den konstruktive dialog. Du kan læse mere om Anne Rebsdorf på annerebsdorf.dk