(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Hvad skal der ske ved virksomhedsejers død?

Sikring af virksomheden ved ejers død

Fremtidssikring af virksomheden er et emne, som fylder meget hos langt de fleste virksomhedsejere, men det er et emne, som ofte koncentrerer sig omkring økonomi, herunder tegning af nøglepersonsforsikringer, mens det faktum, at ejeren pludselig kunne dø i langt mindre omfang ses at blive behandlet som et relevant emne.

Fakta er imidlertid – navnlig når vi taler ejerledet virksomheder –  at virksomhedsejerens alvorlige sygdom eller død kan bringe virksomheden ud i så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at den må lukkes, hvorved virksomhedsejeren/dødsboet lider alvorlige økonomiske tab, og arbejdspladser går tabt.

Det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer nøje overvejer denne situation, og altså opretter et testamente der skal regulere, hvad der skal ske, hvis du afgår ved døden, herunder i forhold til virksomheden.

Ved udarbejdelse af virksomhedstestamente har du en indgående drøftelse med advokaten om de essentielle forretningsgange i din virksomhed og om hvilke personer i din virksomhed, du ser skal tage over på hvilke funktioner med henblik på at sikre den daglige drift i virksomheden kan fortsætte så upåvirket som muligt, indtil en permanent løsning er fundet. Dette sker bl.a. gennem udarbejdelse af skriftlige instrukser på hvordan de essentielle funktioner i virksomheden skal udføres, herunder hvor relevante koder mv. kan findes. Ydermere indeholder virksomhedstestamentet bestemmelser om hvem/hvilke personer, der skal lede virksomheden, og der kan fastsættes instrukser om til hvem/hvordan du gerne ser et salg af din virksomhed gennemført.

Det er samtidig vigtigt at denne del af testamentet tænkes sammen med den resterende del af testamente og således sikringen af din familie.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.