Hvad er mediation?

Se de 5 mediationsmodeller

Mediation er en alternativ konfliktløsningsmetode (forkortet ADR- alternative dispute resolution), hvor I som parter via et struktureret forligsforløb og med bistand af mediator/konfliktermægler forsøger at finde en relevant og permanent løsning på jeres konflikt.

Den mediationsmetode der anvendes og anerkendes i Danmark kaldes den såkaldte faciliterende mediationsmetode. Her vil I som parter være i centrum og vores opgave som mediatiorer vil være at styre/guide jer frem i processen hen mod en løsning.

Grundtanken ved den faciliterende mediationsmetode er: at det er jeres konflikt og jer der – med bistand- skal løse den. Initiativet til mediationsforløbet udspringer således også fra jer selv.

Kontakt os her.