(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Fremtidsfuldmagt og virksomhedsejer

Fremtidsfuldmagt for virksomhedsejeren og virksomheden og hvordan bruger man den til at sikre generationsskiftet?

En fremtidsfuldmagt bruges til at bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du på et tidspunkt bliver ude af stand hertil. En sådan fuldmagt kan laves til at sikre både dine personlige forhold samt forhold vedrørende din virksomhed.

Når man som virksomhedsejer laver en fremtidsfuldmagt, som alene skal sikre virksomheden, skal man sørge for at rette fremtidsfuldmagten mod virksomhedens forhold. Når man gør dette, får fuldmagtshaveren kun mulighed for at træffe bestemmelser angående virksomheden og ikke dine personlige forhold. Ønskes det, at fuldmagten også skal angå personlige forhold, kan man vælge at fremtidsfuldmagten skal indeholde bestemmelser angående begge dele. Det kan ske på den måde, at den samme fuldmægtig indsættes i begge forhold eller, at en yderligere fuldmægtig indsættes med en bestemmelse om alene at skulle varetage de personlige forhold. Således kan en og samme fuldmagtshaver varetage dine interesser fuldt ud eller i begrænset omfang.

Fordelen ved at du som virksomhedsejer opretter en fremtidsfuldmagt er, at du, hvis du skulle blive ude af stand til at varetage forholdene omkring virksomheden, bestemmer hvem du ønsker som fuldmagtshaver. Det bliver altså din beslutning, hvem der får den endelige beslutningskompetence. Afhængig af omfanget af fuldmagten – det vil sige, hvor meget du giver fuldmagtshaveren mulighed for at råde over virksomheden på dine vegne – vil fuldmagtshaveren have mulighed for at træffe almindelige beslutninger vedrørende den daglige ledelse af virksomhed, men det kan også følge af fuldmagten, at pågældende fuldmagtshaver har mulighed for at varetage et salg af din virksomhed eller ejerandel på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt kan derfor bruges til at sikre generationsskiftet af din virksomhed.

Dette gøres på den måde, at du i fremtidsfuldmagten indsætter den person, som skal varetage forholdene angående din virksomhed og i hvilket omfang. Det er vigtigt at bemærke, at den person du indsætter som fuldmægtig ikke kan være den person, der generationsskiftes med, idet fuldmagtshaveren ikke kan indgå retshandler med sig selv eller handle i situationer, hvor der er modstridende interesser mellem dig som fuldmagtsgiver og vedkommende som fuldmagtshaver. Fuldmagtshaveren gives således i fuldmagten bemyndigelse til, på dine vegne, at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med generationsskiftet. Du sikrer derved generationsskiftet af din virksomhed ved at indsætte den fuldmagtshaver, som du finder, er den rette til at varetage dine interesser.

Når fuldmagtshaveren får bemyndigelse til at træffe beslutninger på dine vegne i fuldmagten, bliver du som fuldmagtsgiver bundet af de beslutninger, denne træffer – fuldmagtshaveren indgår dermed aftaler i dit navn. Det er også derfor, at en fremtidsfuldmagt kan bruges til at sikre dit generationsskifte af virksomheden, selvom du selv bliver ude af stand til at træffe de pågældende beslutninger.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.