(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Fremtidsfuldmagt og virksomhedsejer

Fremtidsfuldmagt for virksomhedsejeren og virksomheden og hvordan bruger man den til at sikre generationsskiftet?

En fremtidsfuldmagt bruges til at bestemme, hvem der skal varetage fuldmagtsgiverens personlige og økonomiske forhold, såfremt fuldmagtsgiveren selv bliver ude af stand hertil, og den kan således laves til at sikre både fuldmagtsgiverens personlige forhold samt dennes virksomhed.

Når man som virksomhedsejer laver en fremtidsfuldmagt, som skal sikre virksomheden, skal man sørge for alene at rette fremtidsfuldmagten mod virksomhedens forhold. Når man gør dette får fremtidsfuldmagtshaveren ikke mulighed for at træffe bestemmelser om personlige forhold. Ønsker man at fuldmagten også skal angå personlige forhold, kan man vælge at indsætte den samme fuldmægtig i begge forhold, eller indsætte en anden fuldmægtig til dette, således at det i fremtidsfuldmagten bestemmes, at den ene person varetager de personlige forhold og den anden varetager det, der vedrører virksomheden.

Fordelen ved, at du som virksomhedsejer opretter en fremtidsfuldmagt, er, at du, hvis du skulle blive ude af stand til at varetage forholdene omkring virksomheden, kan indsætte en fuldmægtig til at gøre det. Afhængig af omfanget af fuldmagten – det vil sige, hvor meget du vil give fuldmagtshaveren mulighed for at varetage på dine vegne – vil fuldmagtshaveren have mulighed for at træffe almindelige beslutninger vedrørende ledelsen af virksomhed, men denne vil også, hvis det er bestemt i fuldmagten, have mulighed for at varetage et salg af din virksomhed eller ejerandel på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt kan nemlig bruges til at sikre generationsskiftet af din virksomhed.

Dette gøres på den måde, at du i fremtidsfuldmagten indsætter en person, som skal varetage forholdene angående din virksomhed. Fremtidsfuldmagtshaveren gives således i fuldmagten bemyndigelse til, på dine vegne, at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med generationsskiftet. Den person du indsætter som fuldmægtig kan ikke være den person, der generationsskiftes med, idet fuldmagtshaveren ikke kan indgå retshandler med sig selv eller handle i situationer, hvor der er modstridende interesser mellem dig som fuldmagtsgiver og vedkommende som fuldmagtshaver.

Når fremtidsfuldmagtshaveren får bemyndigelse til at træffe beslutninger på dine vegne i fuldmagten, bliver du som fuldmagtsgiver bundet af de beslutninger, denne træffer – fuldmagtshaveren indgår således aftaler mv. i dit navn Det er også derfor, at en fremtidsfuldmagt kan bruges til at sikre dit generationsskifte af virksomheden, selvom du selv er ude af stand til at træffe de pågældende beslutninger.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.