Hvad betyder retsmægling?

Ved retsmægling anvendes mediationsteknikkerne på tvister i forbindelse med allerede anlagte retssager. Det foregår sædvanligvis således, at hvis dommeren finder at den anlagte retssag er egnet til retsmægling orienteres parterne herom med en forespørgsel til, hvorvidt man ønsker at deltage i retsmægling.

Da retsmæglingen bygger på mediationens principper og teknikker er deltagelse frivillig og en afvisning af at deltage er uden betydning for sagens videre behandling i retssystemet, herunder sagens endelige resultat.
Ønsker begge/alle parter at deltage i retsmægling henvises sagen til en såkaldt retsmægler. Dette kan enten være en dommer eller en advokat, der er uddannet mediator.

Retsmægling blev oprindeligt forsøgt iværksat ved en forsøgsordning i 2003 ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret. I 2008 blev ordningen gjort permanent ved domstolene i hele landet.