(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Formuefællesskab

Formuefælleskab

Når du bor i Danmark og indgår ægteskab opstår der automatisk såkaldt formuefællesskab.

Formuefællesskabet omfatter alt, også det du har med ind i ægteskabet samt det du har modtaget i arv og gave.

Formuefællesskabet indebærer, at I under ægteskabet stadig hver især råder over jeres egen formue og hæfter for jeres egen gæld. Ved separation/skilsmisse indebærer formuefællesskabet imidlertid, at I hver især skal opgøre jeres formue, og i det omfang den er positiv, skal halvdelen af værdien afleveres til den anden (også kaldet ligedelingsreglen).

Undtagelsen til formuefællesskabet er særeje. Det der ejes som særeje indgår ikke i ovennævnte ligedeling. Der kan opstå særeje på to måder: enten ved at I som ægtefæller bestemmer helt eller delvist særeje ved en ægtepagt eller ved at tredjemand i forbindelse med arv eller gave bestemmer at denne skal være særeje.

Der kan opstå særeje på to måder enten ved at I som ægtefæller bestemmer helt eller delvist særeje ved en ægtepagt, alternativt ved at tredjemand i forbindelse med gave eller arv bestemmelser at hhv. gaven/arven skal være særeje.

Hvis virksomheden ikke er gjort til særeje, indgår den i bodelingen og skal i så fald værdiansættes. Det kan være en udfordring at finde ud af at fastsætte en handelsværdien af virksomheden, som også accepteres af din ægtefælle. Idet udgangspunktet er, at din ægtefælle skal have sit boslod kontant, kan det være særdeles belastende for din virksomheds likviditet, at du skal dele værdien af virksomheden med din ægtefælle i forbindelse med bodelingen.

Er din virksomhed dit særeje, skal du således ikke dele værdien af virksomheden med din ægtefælle i forbindelse med bodelingen.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.