(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Behandlingen af pensioner ved separation/skilsmisse

Udgangspunktet ved separation/skilsmisse er, at hver ægtefælle udtager sine egne pensioner, i det omfang de kan betegnes som rimelige. Dette gælder medmindre jeres ægteskab har varet mindre end 5 år. I det tilfælde udtager i hver især alle jeres pensioner, uanset om de er rimelige eller ej. Ellers skal ekstrapensioner/ekstra indgår i delingen. 

Kompensationsregler

For den af jer der står dårligst pensionsmæssigt, er der to muligheder for at få kompensation: 1) fællesskabskompensation eller 2) rimelighedskompensation. 

Fællesskabskompensation

Reglen om fællesskabskompensation giver mulighed for kompensation, hvis man har ”ofret sig for fællesskabet, f.eks. hvis man har været på barsel, gået hjemme, været på deltid for at passe hus og børn eller været uden for arbejdsmarkedet i en periode for at følge ægtefællen i forbindelse med udstationering og af den grund har lidt et pensionstab. Det er dog et krav, at pensionstabet skal svare til mindst to fulde års pensionsindbetalinger.

Rimelighedskompensation

Reglen om rimelighedskompensation giver mulighed for kompensation, hvis den ene ægtefælle står urimelig ringe pensionsmæssigt. Det er her en betingelse, at jeres ægteskab har været længerevarende, hvilket er mindst 15 år. Ægteskabeligt samliv forud for ægteskabet kan i visse situationer medregnes i de 15 år. Ud over ovenstående vil man se på, hvor dårligt ægtefællen står pensionsmæssigt og sammenholde det med, hvordan den anden ægtefælle står pensionsmæssigt. 

Alle kompensationer fastsættes skønsmæssigt.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.