(+45) 89 15 25 00 aarhusc@ret-raad.dkk

Behandlingen af pensioner ved separation/skilsmisse

Udgangspunktet ved separation/skilsmisse er, at hver ægtefælle udtager sine egne pensioner. Dog kun i det omfang, de kan betegnes som rimelige.

Har jeres ægteskab varet under 5 år, udtager I hver især alle jeres egne pensioner. Uanset om de er rimelige eller ej.

Ekstrapensioner/ekstraindbetalinger indgår i delingen.

For den af jer der står dårligst pensionsmæssigt, er der to muligheder for at få kompensation

Kompensationsregler

For den der står dårligst pensionsmæssigt, er der to muligheder for at få kompensation. Nemlig fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation.

Fællesskabskompensation

Reglen om fællesskabskompensation giver mulighed for kompensation, hvis man har ”ofret sig for fællesskabet.” Som eksempler hvis man har været på barsel, gået hjemme, været på deltid for at passe hus og børn eller været uden for arbejdsmarkedet i en periode for at følge manden i forbindelse med udstationering og af den grund har lidt et pensionstab. Det er dog et krav, at pensionstabet skal svare til mindst to fulde års pensionsindbetaling.

Rimelighedskompensation

Reglen om rimelighedskompensation giver mulighed for kompensation, hvis den ene ægtefælle står urimelig ringe pensionsmæssigt. Det er en betingelse, at jeres ægteskab har været længerevarende, hvilket er mindst 15 år. Ægteskabelig samliv forud for ægteskabet medregnes i visse situationer. Derudover vil man se på, hvor dårligt du står pensionsmæssigt samt sammenholde det med, hvordan din ægtefælle står pensionsmæssigt. Kompensationens størrelse fastsættes skønsmæssigt.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.