Skilsmisseadvokat og skilsmisse mediator, samlivsophævelse samt bopælssag i Århus, Midtjylland og Østjylland

En mediator/en konfliktmægler er en uvildig person, særligt uddannet i konfliktmægling.

“Skilsmissemægler” består af Anne Kjærhus Mortensen og Anne Rebsdorf, som sammen yder skilsmisse- og konfliktmægling/mediation.

Anne Kjærhus Mortensen, advokat og uddannet mediator hos Danske Advokater. Hun er specialiseret inden for familie/arveret og dødsbobehandling, og praktiserer som advokat fra adressen Banegårdspladsen 20, 1., 8000 Århus C.

Anne Rebsdorf har en baggrund som konfliktmægler, psykoterapeut og ingeniør. Hun haft egen virksomhed siden 2007, hvor hun har arbejdet med konfliktmægling, bopælssager, samlivsophævelse, individuelle udviklingsforløb, parterapi, teamoptimering og undervisning.

Hvad er mediation?

Hvilke konflikter medieres?

Hvad er formålet?